Jump to content
The library informs: Om du bara lånar böcker digitalt behöver du göra ett fysiskt lån ibland, annars kommer ditt lånekonto att tas bort efter två år. Om du inte har möjlighet att besöka biblioteket kan du kontakta oss för hjälp.
Cover for I arbetslivet: Kapitel 4 - Vem du är och vad du kan
Isbn: 978-91-7723-538-5
Publisher: Vilja förlag
Category:
Education Society & Culture For emergent readers
Accessible since: January 2018

E-book

I arbetslivet: Kapitel 4 - Vem du är och vad du kan

I arbetslivet är en lärobok i arbetslivskunskap för vuxna. Den här versionen består av bokens fjärde kapitel, Vem du är och vad du kan.

 

I det här kapitlet vill vi

•                    ge deltagarna ett större ordförråd så att de kan beskriva sig själva i ett cv, i ansökningshandlingar och på intervjuer

•                    se på sambandet mellan egenskaper och yrkesval

•                    få fram deltagarnas kvalifikationer och arbetslivserfarenheter

•                    fokusera på att det är viktigt att sätta upp mål och planera för framtiden

 

I det här kapitlet får vi ta del av hur Ali och Miriam berättar om sina arbetslivserfarenheter, kvalifikationer, egenskaper och fritidsintressen. Här finns också ett formulär där de berättar om sig själva. Det ger deltagaren en bra ingång till det egna ifyllnadsformuläret som finns i det här kapitlet, vilket i sin tur är en bra grund inför arbetet med att författa ett cv.

I övrigt övar och utvecklar det här kapitlet deltagarnas ordförråd. Här finns en lång lista över ord som beskriver egenskaper, sådana ord som ofta används i anställningsannonser, ansökningar, cv:n och på anställningsintervjuer. Kapitlet innehåller också diskussionsunderlag för olika svårtolkade situationer som kan uppstå på arbetsplatser.Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone