Jump to content
The library informs: Om du bara lånar böcker digitalt behöver du göra ett fysiskt lån ibland, annars kommer ditt lånekonto att tas bort efter två år. Om du inte har möjlighet att besöka biblioteket kan du kontakta oss för hjälp.
Cover for Praktikutvecklande forskning mellan skola och akademi
Isbn: 978-91-8890-985-5
Publisher: Nordic Academic Press
Category:
Education Society & Culture
Accessible since: February 2022

E-book

Praktikutvecklande forskning mellan skola och akademi

Under det senaste decenniet har flera myndigheter gjort riktade satsningar för att stimulera utvecklingen av förskola, skola och lärarutbildning genom att stärka den praktiknära forskningen. Det så kallade ULF-avtalet Utveckling Lärande och Forskning är ett exempel på en av de större satsningar som ger möjlighet att kombinera olika typer av utbyte. I den här antologin har representanter från lärosäten, lärarutbildningar och skolvärlden samlats för att diskutera frågor om relationssymmetri, roller och etik i samarbeten där man möts mellan praktik och vetenskaplig diskurs. Därigenom vill skribenterna bidra till en fördjupad diskussion om dilemman, utmaningar och möjligheter som kan uppstå när skola och akademi ska samverka kring utvecklingen av skolan. Hur ser rollerna ut? Vem har huvudansvaret och hur ser handlingsutrymmet ut för olika aktörer? Skribenterna har olika erfarenhet av lärarutbildningens och skol- och förskoleverksamhetens vetenskapliga grund och samverkan kring praktiknära forskning. Boken utgör ett led i satsningarna Framtidens lärarutbildning och ULF-avtalet vid Örebro universitet.

Medverkande: Pernilla Alm, Karin Alnervik, Katarina Arkehag, Malin Benerdal, Andreas Bergh, Inger Eriksson,Sara Frödén, Ingrid Granbom, Lars Haikola, Ida-Lie Heljeberg, Lisa Isenström, Anne Lillvist, Peter Morfeldt Oliver St John, Jan Strid, Anna Teledahl,Marie Öhman, Ann Öhman Sandberg, Lena ÖijenLog in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone