Jump to content
The library informs: Om du bara lånar böcker digitalt behöver du göra ett fysiskt lån ibland, annars kommer ditt lånekonto att tas bort efter två år. Om du inte har möjlighet att besöka biblioteket kan du kontakta oss för hjälp.
Cover for Traktat om toleransen
Isbn: 978-91-8063-024-5
Publisher: Modernista
Category:
Philosophy
Accessible since: May 2022

E-book

Traktat om toleransen

1762 blev köpmannen Jean Calais anklagad för att ha mördat sin egen son och därefter dömd till avrättning genom rådbråkning, ett slags tortyrhjul. När det framgick att Calais blivit falskt anklagad för att han var protestant inledde Voltaire en kampanj för att försvara Calais och hans familj. Utifrån sin bakgrund som upplysningsfilosof och humanist väckte Voltaire frågor om mänsklig värdighet och tolerans.
Kampanjen resulterade i den polemiskt briljanta essän Traktat om toleransen [Traité sur la tolérance, 1763] som är både en plädering mot fanatism och en vädjan om förståelse, och vars relevans kvarstår än i dag.
I svensk översättning av Gustaf Åman-Nilsson.

VOLTAIRE [1694-1778] född som François-Marie Arouet, var en av de stora franska upplysningsfilosoferna. Voltaire var en skicklig polemiker och deltog under sin levnadstid ständigt i den offentliga debatten. Vid sidan om sina filosofiska texter skrev han romaner, varav Candide anses vara den främsta, såväl som historiska verk, skådespel och poesi.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone