Jump to content
The library informs: Om du bara lånar böcker digitalt behöver du göra ett fysiskt lån ibland, annars kommer ditt lånekonto att tas bort efter två år. Om du inte har möjlighet att besöka biblioteket kan du kontakta oss för hjälp.

E-books / Education


Cover for Att samverka i kris: Vanliga människor i ovanliga situationer
E-book

Att samverka i kris: Vanliga människor i ovanliga situationer

I Att samverka i kris möter vi människor som i akuta krissituationer ställs inför olika samarbetsproblem och dilemman. Deras historier berättas i skönlitterär form och illustrerar ...


Cover for Freds bok
E-book

Freds bok

"Jag ställde frågor till mitt gossebarn när vi var ensamma: - Vilka hemligheter bär du på min son? Vilket ursprung har din gåtfullhet? Vad känner du? Vilket liv finns inom dig? Är ...


Cover for Oma paikka haussa
E-book

Oma paikka haussa

by

Suomalainen koulutusjärjestelmä kuuluu maailman parhaisiin, ja sitä kiitetään erityisesti tasavertaisuudesta. Mutta miltä se näyttää maahanmuuttotaustaisten silmissä? Oma paikka ha ...


Cover for Supermetoderna : Forskarnas 5 bästa strategier för att lyckas i skolan
E-book

Supermetoderna : Forskarnas 5 bästa strategier för att lyckas i skolan

De finns. Supermetoderna som hjälper ditt barn att lyckas i skolan. En handfull strategier vars överlägsna effekt bevisats i flertalet studier. De får ditt barn att lära sig mer oc ...


Cover for Ett trollspö på katedern : Att arbeta med fantasy i skolan
E-book

Ett trollspö på katedern : Att arbeta med fantasy i skolan

by

Alla som på något sätt kommer i kontakt med barn vet hur mycket fantasy och särskilt Harry Potter har betytt för ungas intresse för litteratur och kultur. Fantasy är också en genre ...


Cover for Lukivaikeudesta lukitukeen
E-book

Lukivaikeudesta lukitukeen

by

Koulun alkutaipaleella lapset saattavat tuskailla lukemisen kanssa: kirjaimet eivät muistu mieleen, äänteet eivät yhdisty ja tavut tuntuvat törmäilevän toisiinsa. Tämä voi olla tav ...


Cover for Samspel och ledarskap: en vardagsbok för pedagoger
E-book

Samspel och ledarskap: en vardagsbok för pedagoger

Med dagens skola och förskola i centrum beskriver "Samspel och ledarskap: en vardagsbok för pedagoger" olika möjligheter för samspel och ledarskap i undervisning. Genom egna erfare ...


Cover for Sluta skrik för fan : En bok om att leva med barn
E-book

Sluta skrik för fan : En bok om att leva med barn

Hur är det att vara förälder – egentligen? Med avstamp i egna erfarenheter berättar etnologen Malin Haawind om det lyckade i att misslyckas, om hur overallkrigen kan ge panikångest ...


Cover for Pedagogisk svenska : handbok för utländska lärare
E-book

Pedagogisk svenska : handbok för utländska lärare

Pedagogisk svenska vänder sig till utländska lärare som redan är aktiva eller på väg att söka arbete inom den svenska skolan. Tyngdpunkten i handboken ligger på – ordkunskap och te ...


Cover for Opettajan ammattietiikkaa oppimassa
E-book

Opettajan ammattietiikkaa oppimassa

Mihin tarvitaan matematiikkaa - tai uskonnonopetusta? Mitä hyötyä koulunkäynnistä on tulevaisuutta ajatellen? Koulujen väliset erot oppimistuloksissa pakottavat tarkastelemaan oppi ...


Cover for Kohti kokonaisvaltaista tulkintaa
E-book

Kohti kokonaisvaltaista tulkintaa

Äidinkielen ja kirjallisuuden ylioppilaskoe järjestetään sähköisenä ensi kertaa syksyllä 2018, ja samalla kokeen rakenne muuttuu. Tietoa uudistuksista on saatu ylioppilastutkintola ...


Cover for QUIZ : Svenska Språket (PDF)
E-book

QUIZ : Svenska Språket (PDF)

EBOK, PDF-format ISBN 9789188983206 I detta spel finns 400 språkliga frågor som ger dig chansen att stoltsera med dina kunskaper.Det är spelet där du en gång för alla får bevisa at ...


Cover for Oppiminen työssä
E-book

Oppiminen työssä

Miten suhtaudut oppimiseen? Kaipaatko uusia haasteita - vai pelkäätkö epäonnistumista niin, ettet uskalla kokeilla uutta? Oppiminen on parhaimmillaan luonteva osa työtä. Kenenkään ...


Cover for Tiede ja teksti
E-book

Tiede ja teksti

Tieteellinen kirjoittaminen on kaikille korkeakouluopiskelijoille tärkeä työväline ja osa tutkinnon suorittaneen akateemista asiantuntijuutta. Se on myös taito, jota voi oppia ja j ...


Cover for Tulevan maisterin graduopas
E-book

Tulevan maisterin graduopas

Gradua vaille valmis? Älä anna viimeisen kaarteen lannistaa - tämän oppaan vinkeillä selviydyt urakastasi maaliin asti! Tulevan maisterin graduopas tarjoaa käytännön neuvoja tutkie ...


Cover for Tutkimusmatkalla
E-book

Tutkimusmatkalla

by

Mitä ovat tutkimuksessa käytettävät teoriat ja metodologiat? Millä perusteella niitä voidaan arvioida, tai millä perusteella voidaan arvioida sitä, mitkä teoreettiset ja metodologi ...


Cover for Vuorovaikutusta luokkahuoneessa
E-book

Vuorovaikutusta luokkahuoneessa

by

Vuorovaikutusta luokkahuoneessa tarkastelee suomalaisen luokkahuonevuorovaikutuksen monimuotoisuutta etnometodologisen keskustelunanalyysin keinoin. Oppitunneilla tapahtuvaa kielel ...


Cover for Ohjaus vuorovaikutuksena
E-book

Ohjaus vuorovaikutuksena

Ohjaus vuorovaikutuksena tarkastelee ohjauksen tärkeintä työmuotoa, ohjaajan ja ohjattavan välistä keskustelua keskustelunanalyysin keinoin. Se antaa runsaasti perustietoa ohjausvu ...


Cover for Opinnäyteopas ammattikorkeakouluille
E-book

Opinnäyteopas ammattikorkeakouluille

Miksi opinnäytetyö on tehtävä? Mitä opinnäytetyöskentely ammattikorkeakoulussa on? Kuinka opinnäyte suunnitellaan? Millainen on hyvä opinnäyte? Opinnäyteopas on kehittämis- ja tutk ...


Cover for Oppimisen tulevaisuus
E-book

Oppimisen tulevaisuus

by

Yhteiskunta digitalisoituu ja globalisoituu. Samalla oppiminen ja oppimisympäristöt muuttuvat: koulujen rinnalle astuvat epämuodolliset sosiaaliset yhteisöt, kiinnostusryhmät ja ve ...


Cover for Radikaali kasvatus
E-book

Radikaali kasvatus

Radikaali kasvatus johdattaa kriittisen pedagogiikan teoriaan ja käytäntöön. Kirjassa painotetaan epäoikeudenmukaisuuksien tiedostamista ja kasvatusta kohti oikeudenmukaista maailm ...


Cover for Snart magister?
E-book

Snart magister?

Vad krävs av en magisteravhandling? Hur bygger man upp en bra avhandling? Vilka är de typiska problemen för en avhandlingsskribent och hur kommer man till rätta med dem? Författare ...


Cover for Koulutus marginalisaation hallintana
E-book

Koulutus marginalisaation hallintana

Koulutusjärjestelmän jatkuva kehittäminen hyvinvointivaltion tärkeänä osana ei ole onnistunut poistamaan työttömyyttä ja huono-osaisuutta. Kun koulutus laajenee ja yleistyy, tutkin ...


Cover for Kuka lasta kasvattaa?
E-book

Kuka lasta kasvattaa?

Lapset ovat jo varhain tekemisissä kasvatuksen ammattilaisten, kuten perhepäivähoitajien, lastentarhanopettajien, opettajien tai psykologien kanssa. Tämä institutionaalinen kasvatu ...


Cover for Lapsuus hoidossa?
E-book

Lapsuus hoidossa?

Onko hoito hanskassa ja lapsuus lapasessa, kun lapsi on pantu päiväkotiin? Useimmiten ei ole. Mutta mistä päivähoidon kriisi johtuu, ja mitä sille voi tehdä? Teoksessa pureudutaan ...